Vi søker etter Prosjektleder bygg, Byggeleder og Energiansvarlig

 

De neste årene skal Koteng Eiendom utvikle og bygge mange, store og spennende bolig- og næringsprosjekter i Trondheim.  Mellomila 57, Petter Egges plass, Jarleveien 15,17,19, Haakon VIIs gate 14 utgjør til sammen 100.000 m2 de neste 5 årene. Vi må derfor utvide vår prosjektavdeling med:

Prosjektleder bygg

Arbeidsoppgaver:
Prosjektledelse av nybygg og rehabiliteringsprosjekter i Trondheim.
Det vil innebære ansvar for prosjektering, innkjøp, budsjettering, fremdrift, økonomi, HMS og kvalitetssikring.

Kvalifikasjoner:
Ingeniørutdannelse eller tilsvarende arbeidserfaring innen bygg.
Du bør ha gode teoretiske og praktiske evner innen byggteknikk. Tverrfaglighet en fordel.
Du må være opptatt av kvalitet. Ha evnen til å jobbe systematisk, selvstendig, og være resultatorientert.
Du bør ha gode samarbeids- og lederegenskaper.

Vi tilbyr:
Stor innflytelse og utfordrende oppgaver. Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige betingelser.

Kontakt:

Spesielt for denne stillingen er at vi samarbeider med Experis. Søknaden din vil bli behandlet konfidensiellt.
Kontaktperson hos Experis er Svein Erling Sæther 
Mobil: 92 80 14 75
Svein.Erling.Saether@no.experis.com
Du kan også sende søknad til soknad@koteng.no innen 27. mai 2016.

Byggeleder

Arbeidsoppgaver:
Styring av en eller flere byggeplasser
Påse at prosjektet utføres til den kvalitet og pris som er forutsatt
Koordinering og oppfølging av underleverandører.

Kvalifikasjoner:
Byggeteknisk utdanning og/eller erfaring som byggeleder fra tilsvarende prosjekter.
Du må være opptatt av kvalitet og ta ansvar for helheten.
Du må være løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner.
Du må ha gjennomføringsevne, struktur og være beslutningsdyktig.

Vi kan tilby:
Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Utfordrende oppgaver. Konkurransedyktige betingelser.

Kontakt:

Du kan sende søknad til soknad@koteng.no innen 27. mai 2016. Kontaktperson Greta Stegavik 73 80 22 25


Vi eier, forvalter og drifter ca 50 eiendommer i Trondheim. For å øke kompetansen i vår driftsavdeling oppretter vi en ny stilling, og søker etter:

Energiansvarlig

Arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for dokumentasjon og drift el-anlegg på egen bygningsmasse (ca 50 bygg)
Følge opp kraftleverandørene. Innkjøp, avtaler og fakturaer.
Opparbeide kunnskap om forbruk, kartlegge og gjennomføre forbedringer.
Overordnet ansvar for strømfordeling leietakere.
Følge opp internkontroll elektriske anlegg på alle bygg
Gjennomføre energimerking.
Samarbeide med drift og forvaltning internt. Ressurs prosjekt.

Kvalifikasjoner:
Ingeniør energi og miljø, eller tilsvarende kompetanse.
God datakunnskap. Analytisk, strukturert. Teoretiske og praktiske evner. Interesse for energi og miljø.

Vi kan tilby:
Gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Utfordrende oppgaver. Konkurransedyktige betingelser.

Kontakt:
Du kan sende søknad til soknad@koteng.no innen 27. mai 2016. Kontaktperson Greta Stegavik 73 80 22 25