Iladalen park

1.1 Iladalen park

I forbindelse med vårt siste boligprosjekt Mellomila 57, ønsker vi å dele litt historie fra området rundt. Prosjektet skal bygges hvor det i dag finnes en stor parkeringsplass, og blir med dette nærmeste nabo til Iladalen park.

Iladalen park ble etablert gjennom gjenåpningen av Ilabekken i 2006 til 2008, som var lagt i rør i nedre deler av Ila og Ilsvika siden første halvdel av 1900-tallet. Opparbeidelsen av det nye bekkeleiet gjorde at området rundt ble ryddet, og bygninger som ikke var av antikvarisk verdi ble revet. Parken er i dag et yndet rekreasjonsområde og kan by på fasiliteter som blant annet volleyballbane, store gressflater, idrettsbane og bro over bekken.

1.3 Iladalen park

Parken egner seg ypperlig som et utgangspunkt om du ønsker å gå tur. Turstein går gjennom friområdet og følger bekken opp til Theisendammen i Bymarka. Stien passer godt for småbarnsfamilier, men også som et utgangspunkt for en lengre tur i Bymarka. På veien finnes det flere fasiliteter, og spesielt idyllisk er partiet ved Møllebakken med tretrappen som er bygget opp langs en liten foss.

1.9 Iladalen park

Ilabekken har gjennom tidene vært viktig for menneskene som har bodd rundt. Helt fra middelalderen av ble bekken brukt som vannkilde, og fungerte som byens viktigste fra 1777, da folk trengte et supplement til det dårlige brønnvannet.

Bekken skaffet også vannkraft til mølle- og sagbruk. Det fantes både vannverk, kobbermølle, reperbane og stavsag. I tillegg fantes det "blekevoller", hvor vaskekoner vasket og bleket tøy.

Vassdraget som starter i Bymarka, går via de tre dammene Kobberdammen, Bakklidammen og Theisendammen. Dette gjorde vassdraget svært flomutsatt. Den verste flommen fant sted i 1791 etter kraftig snøsmelting og fem dager med nedbør. Demningene ved både Kobberdammen og Theisendammen braste, og resulterte i en større flom som tok med seg møllehusene, 6 bolighus og 22 menneskeliv. Fram til nyere tid var Ilabekken flere ganger preget av flom, hvor den siste større skadeflommen kom våren 1971.

3.1Historiske Ilabekken

Etter at bekken ble lagt i rør gikk vannkvaliteten kraftig ned og den mistet sitt biologiske mangfold. Når kommunen igjen åpnet bekken la de vekt på å sikre vekstvilkår for sjøørreten, med egne gyte- og vekstområder. Dette kan forhåpentligvis føre til at man igjen kan få øye på sjøørreten om man vader eller går en tur.

Iladalen park framstår idag som et vakkert og innholdsrikt byområde. Bekken har igjen fått tilbake sin betydning for menneskene som bor rundt, og parken er med på å skape ro og idyll i et ellers urbant miljø.

Iladalen park ble tildelt både Bolig- og byplanprisen samt Statens bymiljøpris i 2010.