Sandgata 29 | Midtbyen << | >>

Sandgt. 29

 
Liten hyggelig gård ved utfarten av Trondheim sentrum mot Ila.

Trondheim Sysenter  har lokalene i 1. etg, resten er bolig.

Historie

Forgården ble opprinnelig bygd i 1860, har hatt flere eiere og er blitt ombygd og modernisert flere ganger opp gjennom tidene. Bakgården er bygd i flere etapper fra å være uthus rundt århundreskiftet, til etter hvert å bli leiligheter.

Vi overtok gården i 1995.