Olav Tryggvasons gate 16

1.1 Olav Tryggvasons gate 16

Olav Tryggvasons gate 16 også kalt Dahlgården, ble oppført etter den store bybrannen i 1841. Bygget er en av flere gårder som ble oppført i denne perioden like før det ble innført murtvang i 1845.

2.8 Olav Tryggvasons gate 16

Foto: A.Dahl

Dahlgården rommet fra 1879 firmaet A. Dahl & Trapness, grunnlagt i 1873 av Anders Dahl og M. Trapness. Før nyttår 1876 gikk M.Trapness ut av firmaet, som nå ble overtatt av Anders Dahl som eneinnehaver under navnet A.Dahl & Co. I 1886 kjøpte firmaet den tilstøtende gården i Gjelvangveita 1, og arealet ble kraftig utvidet. Eiendommen hadde nå en bruksflate på ca. 4200m². Firmaet hadde en allsidig produksjon og drev blant annet flaggfabrikk og produksjon av student- og russeluer. De drev systue som laget dresser, uniformer og damekonfeksjon. Foruten manufakturforretning hadde firmaet også grossistavdelig som sysselsatte fem handelsreisende. Firmaet hadde på det meste ca. 340 ansatte. Etter Anders Dahl overtok hans sønn, Carl Alfred Dahl og etter ham sønnene Kaare Dahl og Anders Dahl.

Olav Tryggvasons gate 163

Foto: A.Dahl

I 1968 ble firmaet delt og gården ble deretter leid ut til Steen og Strøm. De leide gården fram til 1988. I denne perioden ble den orginale trefasaden dekket med plater. 

Gjelvangveita

Foto: Adresseavisen

I 1995 ble eiendommen solgt ut av familien Dahl. Vi overtok da gården sammen med E.C Dahls Eiendom. Etter overtagelsen har vi fjernet de platekledde fasadene og restaurert det tilbake til den orginale trefasaden.

Olav Tryggvasonsgt 16

Gården slik den framstår idag.