"Jeg er så provosert at øreflippene gløder"

Vignett Ivar

 Av Mari K. By Rise for Adresseavisen.

Eiendomsinvestor Ivar Koteng er forbannet. I dette intervjuet forteller han hvorfor han frykter et bilfritt sentrum vil ødelegge Midtbyen.

-Jeg er også en byborger. Jeg elsker Trondheim. Og nå er jeg redd for at vi tar livet av byen med dette tullet, sier Koteng.
I Adresseavisen tirsdag uttalte byens nye varaordfører, Hilde Opoku, at Miljøpartiet De Grønne vil jobbe for å gjøre Midtbyen i Trondheim bilfri. Målet er å klare dette innen 2019. Deretter fulgte Rita Otterviks andre samarbeidspartnere, Venstre og Sv, opp med å kritisere Ap for å være en miljøsinke.

De siste dagers debatt har fått eiendomsinvestor og RBK-styreleder Ivar Koteng til å tenne på alle plugger. Han mener at en bilfri midtby ikke bare vil føre til handelsdød, men også økte CO2-utslipp totalt sett i Trondheim.

-Jeg er så provosert at øreflippene gløder av adrenalin. Forskning og planlegging av bilfritt sentrum er preget av en politisk korrekthet uten sidestykke. Det er på tide å se på bilen som en løsning for transport, ikke som en folkefiende.

-Bruker du selv bil når du handler i Midtbyen?
-Jeg bruker mye bil i jobben. Når jeg handler, er det stort sett mat, og da bruker jeg bilen - uansett om det er 800 meter. Jeg bærer ikke to handleposer 800 meter. Men ære være de som vil det.

Kotengs hovedpoeng er at det norske samfunnet er satt sammen på en måte som gjør det nærmest umulig å klare seg uten bilen.

-Alle som har hatt unger som driver med trening og aktiviteter vet at det ikke går opp. Det går bare ikke an å ta buss, det er en illusjon. Jeg skjønner ikke hva slags liv de har, de som mener det er så fantastisk å stenge en midtby. Konsekvensen er enkel: Virksomhetene vil flytte ut av Midtbyen. Da får vi en utrolig hyggelig midtby, der vi kan kaste klinkekuler og ligge å sole oss. Selvfølgelig får vi mindre CO2-belastning i Midtbyen, men selvfølgelig blir det også større miljøbelastning i Trondheim totalt, sier Koteng, som er svært kritisk til byplanleggingen i Trondheim.

-Byplanleggerne har mislyktes totalt, det fins ikke langsiktig planlegging og det er jo ingen som hører på dem. De lever ennå i rusen over å ha berget Bakklandet. Vi må da komme videre!

- Hva er galt med byplanleggingen?
-Hvis vi stenger Midtbyen vil vi få en mye større CO2-belastning i Trondheim, fordi folk da i enda større grd enn i dag vil bruke bilen til kjøpesentrene utenfor sentrum.

Eiendomsinvestoren mener vi har to utfordringer. Mangel på tid og den totale energibelastningen.

-Hvis vi ikke greier å se disse utfordringene i en større sammenheng enn kun innom elva her, kan man spørre seg om det er teknologihovedstaden vi bor i. Da mangler vi mye vett, sier Koteng med kraftig trykk på "vett".

-Du er skikkelig sint på grunn av dette?
-Ja, jeg blir så provosert over at folk som går på full lønn kan holde på sånn.

-Hvem er det du sikter til?
-Byplanleggere generelt og eliten spesielt. Jeg vil faktisk slutte å snakke om biler. Vi må legge til rette for en byplanlegging som gjør at vi har mindre transportbehov. Slik at all byvekst foregår med mindre energibelastning. Vi får mer biltrafikk enn nødvendig, fordi byplanleggerne kun har hengt seg opp i bilen - ikke transportbehovet.

-En rapport fra Transportøkonomisk institutt sier at handelsstanden legger for stor vekt på de bilkjørende kundene, og at det viktigste er å tilrettelegge for gående?
-Dette er en påstand som er helt feil. De ser bort fra tall som viser det motsatte. De velger ut politisk forskning som underbygger det de selv mener. De har bestemt seg på forhånd. Vi har lett etter upolitisert forskning, men det har vi store problemer med å finne, sier Koteng.

-Men hvordan kan du avgjøre om en forskning er politisert?
-Du hører det jo, på foredrag for eksempel. Hvis jeg skulle forsket på noe, ville jeg prøvd å finne ut noe. Ikke bare underbygge min egen påstand.

-Men forskere baserer seg jo også på fakta og reelle tall?
-Men hvordan stiller du spørsmålene? Og hva spør du om? En gang hørte jeg en forsker som sa at når ei gate var trafikkert, så var den vanskeligere å krysse. Sånt bruker vi penger på! En annen hadde funnet at det var mer handel i gågater. Det er jo derfor de lages! Vi liker mør biff bedre en seig biff, du trenger ikke forske på det heller.

-Men det fins byer som har innført bilfritt sentrum, der handelsstanden i dag er fornøyd med dette. Ifølge Aftenposten skryter butikkene i Nürnberg over at de har "Europas største bilfrie sone" i sine kampanjer?
-Men vi er annerledes i Norge. Vi er et likestilt samfunn, der kvinner jobber like mye som menn. Vi tar vare på ungene våre på ettermiddagen. Vi jobber masse dugnad. Og vi er et egalitært samfunn, der de med lav lønn også tjener godt. Det gjør noe med byutviklingen og hvilke behov vi har. I området rundt Nürnberg bor det også mye mer folk enn i Trondheim, de er enda flere som kan synes det er hyggelig å handle i byen. Og hadde vi hatt en bane som hadde gått og gått, så kunne vi kanskje tenkt mer i disse baner. Men det kan jo hende at noen byer og kulturer kan lykkes med bilfrie byer.

-Er ditt syn på dette preget av din rolle som eiendomsinvestor i Midtbyen?
-Jeg eier mer utenfor Midtbyen. Og dersom jeg konverterer eiendommene mine i Søndre gate til boliger, blir jeg om mulig enda rikere.

Koteng er uttalt Venstre-mann, men i denne saken er han altså på kollisjonskurs med eget parti.

-Venstres syn i denne saken er håpløst. De greier ikke se en meter foran nesen sin. Det er kun politisk korrekthet.

-Men Ap er enig med deg her?
-Ja, de er faktisk fornuftige. Men jeg kan ikke gå over til Ap. Jeg er ikke sosialist, vet du.