Krambugata 2 | Midtbyen << | >>

2 20190521 åpning av Digs fra øst

Våren 2019 sto nybygget på Peter Egges plass ferdig. Et attraktivt nybygg i 5 etasjer, som har skapt nytt gaterom og bidratt til at Peter Egges plass er blitt mer intim. Bygget følger krumningen på det gamle gateløpet til byens eldste gate Krambugata, og har adresse Krambugata 2. Bygget bidrar til aktivisering av kvartalet med at det er etablert inntil 250 nye arbeidsplasser, kafè og utstillingslokale på bakkeplan. Bygget er forbundet med de gamle tregårdene i Søndregt. 7,9, og 11, via bakgårdene.

Digs, et arbeidsfellesskapet for teknologigründere, har flyttet inn i hele bygget. Digs er en del av The Creators Community som er en felles organisasjon for Digs i Trondheim, Mesh i Oslo og Founders House og Matrikel 1 i København. De har etablert en kafè i 1. etasje som er åpen for alle.

Den største attraksjonen i bygget er Klemenskirken. Siden det i forbindelse med NICUs utgravinger på Petter Egges plass er gjort viktige funn av flere kirker ink Klemenskirken har riksantikvaren tatt i bruk deler av bygget til museum/visningsrom for funnet. Dette er åpent for publikum. https://historisketrondheim.no/klemenskirken/

Pir II Arkitekter er arkitekter.

Les mer om funnet av Klemenskirken på  bloggen vår.

https://www.koteng.no/content/617/Trondheims-nyeste-bygning-bygget-over-Trondheims-eldste