Krambugata 2 | Midtbyen | >>

1.1 Krambugata 22

Et attraktivt nybygg midt i byen!
Krambugata 2 ligger midt i Trondheim sentrum, med Trondheim Folkebibliotek som nærmeste nabo. Bygget på 5 etasjer har skapt et nytt gaterom, og bidratt til at Peter Egges plass er blitt mer intim.
Kvartalet har fått en større aktivisering med ca. 250 nye arbeidsplasser, kafè og utstillingslokale på bakkeplan. 

På bakkeplan er det etablert et nytt torg som har fått navnet Barnas Torg. Her er det lagt til rett for at både store og små kan nyte livet i Midtbyen.

Eneste leietaker er Digs, et arbeidsfellesskapet for teknologigründere. Digs er en del av The Creators Community som er en felles organisasjon for Digs i Trondheim, Mesh i Oslo og Founders House og Matrikel 1 i København.
På bakkeplan er det etablert en kafè som er åpen for alle. 

Den største attraksjonen i bygget er Klemenskirken.
I forbindelse med NICUs utgravinger på Petter Egges plass ble det gjort viktige funn av flere kirker, blant annet Klemenskirken. Riksantikvaren/NTNU har tatt i bruk deler av bygget til museum/visningsrom for funnet. Dette er åpent for publikum. https://historisketrondheim.no/klemenskirken/

Les mer om funnet av Klemenskirken her:
Vinner av Byggeskikkprisen 2020
Byens nyeste bygning bygget over byens eldste!  
Åpning av Barnas Torg