Kjøpmannsgata 40 | Midtbyen << | >>

1.1 Kjøpmannsgata 40

Ledige kontorlokaler i Kjøpmannsgata like ved Bakke bro. Nydelig gammel gård som er beholdt i original stand, og som også interiørmessig er særpreget. En av få gårder som har fått Trondheim Historiske Forenings utmerkelser.

Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet, både busser, taxi og parkeringshus. Kort gangavstand til togstasjon. Vi tok over i 1997 og har rehabilitert til flotte kontorlokaler med moderne løsninger.

Vi har følgende ledig:
Kontor 1.etg. ca 131 m²
Kontor 2.etg. ca 137 m²

Lokalene tilpasses, utbedres eller ombygges etter den enkelte leietakers behov. De kan også utvides eller minskes. Vi har egne tegnere, som raskt lager et forslag til løsning, og egne håndverkere, som utfører de planlagte endringene.

Kontakt oss gjerne for spørsmål eller om dere ønsker en uforpliktende befaring.
sissel@koteng.no eller agnethe@koteng.no

Som leietaker i bygget blir du nabo med bl.a. BRN, Bakgården Bar og Spiseri, Trondheim Psykologsenter, og Kowork - kontorfelleskap.

Historie

Kjøpmannsgt 40 ble også kalt Børsgården, Jenssengården og Lysholmgården.
På 1700-tallet skal Rådmannen i Trondheim Jan Wessel (1646-1716), ha eid eiendommen. Visstnok eide han hele kvartalet. Jan Wessel var far til Tordenskiold. Fra 1820 leide Trondheim børs lokaler i de gamle bygningene. Disse ble ødelagt i bybrannen 1841, og daværende eier Hans Peter Jenssen lot oppføre de to nåværende murbygningene på eiendommen. Den søndre var på to etasjer og den nordre på en etasje. Den ble i 1868 påbygd til to etasjer, og samtidig ble det oppført en vestgående fløybygning. Familien Jenssen eide gården gram til 1961. Vi tok over i 1997 og har rehabilitert til flotte kontorlokaler.