Kjøpmannsgata 40 | Midtbyen << | >>

1.1 Kjøpmannsgata 40

Ledige kontorlokaler i Kjøpmannsgata like ved Bakke bro. Nydelig gammel gård som er beholdt i original stand, og som også interiørmessig er særpreget. En av få gårder som har fått Trondheim Historiske Forenings utmerkelser.

Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet, både busser, taxi og parkeringshus. Kort gangavstand til togstasjon. Vi tok over i 1997 og har rehabilitert til flotte kontorlokaler med moderne løsninger.

Som leietaker i bygget blir du nabo med bl.a. BRN, Bakgården Bar og Spiseri, Trondheim Psykologsenter, og Kowork - kontorfelleskap.

Historie

Kjøpmannsgt 40 ble også kalt Børsgården, Jenssengården og Lysholmgården.
På 1700-tallet skal Rådmannen i Trondheim Jan Wessel (1646-1716), ha eid eiendommen. Visstnok eide han hele kvartalet. Jan Wessel var far til Tordenskiold. Fra 1820 leide Trondheim børs lokaler i de gamle bygningene. Disse ble ødelagt i bybrannen 1841, og daværende eier Hans Peter Jenssen lot oppføre de to nåværende murbygningene på eiendommen. Den søndre var på to etasjer og den nordre på en etasje. Den ble i 1868 påbygd til to etasjer, og samtidig ble det oppført en vestgående fløybygning. Familien Jenssen eide gården gram til 1961. Vi tok over i 1997 og har rehabilitert til flotte kontorlokaler.