Kjøpmannsgata 29 | Midtbyen << | >>

Kjøpmannsgata 29


Ledige lokaler i Kjøpmannsgt. 29. Bryggen ligger i en av Trondheim sentrums hovedårer. Lagerbygningen er nesten intakt, hvor den gamle romstrukturen langt på vei er i behold. Vi prøver å beholde det gamle lagerpreget. Kirkens Bymisjon har deler av virksomheten sin her.

Historie

Oppført av Kjøpmann Christian A. Lorch 1800. Kjøpmannen bodde i Lorck-gården - Kjøpmannsgt. 20, vis-a-vis. Er i stor grad brukt til lager oppgjennom tidene, men er også i nyere tid brukt til fiskematproduksjon (Frago AS) og kontorer. Bryggen har tilhørt Trondheim kommunen siden 1899 og vi kjøpte den i oktober 2003.