Haakon VII'gt 14 - Forsvarstomta | Lade << | >>

Haakon VIIgt 14

Haakon VII'gt 14 har en sentral beliggenhet på enden av Ladesletta. Lade Arena er nabo i nordvest og Ladestien og Leangen Gård med sine friområder i sørvest. God adkomst via tverrforbindelsen som kobler Lade sammen med Leangen og Strindheimtunnelen til sentrum.

Vi kjøpte Eiendommen av Skifte Eiendom i november 2014 og pr. dato er Forsvarsbygg eneste leietaker.

Fremtidsplaner
Eiendommen skal utvikles til en kombinasjon av bolig, næring og tjenester.
Mer om dette kan du lese HER.