Huitfeldtgården | Midtbyen << | >>

1.1 Hovedbilde

Huitfeldtgården ligger i Kjøpmannsgata 14, nær Gamle Bybro. Gården inneholder kontorer i sokkel og 1. etasje, flotte selskapslokaler i 2. etasje, og leiligheter i bakgården.

Store deler av den innvendige utsmykningen innvendig er original. Gården er av antikvarisk verdi klasse B. Lokalene er oppgradert til dagens standard på denne eiendommen, som er regnet som Trondheims siste palé. Arkitekten er Axel Guldahl d.e., og eksteriøret er holdt i franskpreget rennessanse, og uendret slik som det ble bygget ca. 1900. Det er forblendet med glatt, tysk teglstein og vindusomramminger i lys mur. Taket er såkalt mansardtak belagt med skifer. 

Leieltakere i bygget er TAG Arkitekter og Tannlege Lars Johan Svensson.

Selskapslokalet Huitfeldt Stuer i 2.etasje kan brukes til små og store selskaper, møter, seminarer osv. Det kan dekkes til middag til 80 stk på det meste. Her finnes både runde og rektangulære bord som kan settes sammen på forskjellige måter etter behov. Det finnes prosjektor, lerret og internettilgang. Leie innbefatter kjøkken og selskapslokale, ferdig oppsatt bordoppstilling, renhold, hvite lys og enkle servietter. Duker, tøyservietter og evt blomster kommer i tillegg. Mat og drikke må bestilles av vår faste restauratør som også har tatt over diften av lokalet: To rom og kjøkken.

For bestilling: kontakt booking@2rok.no

Historie

Huitfeldtgården ble bygd for Ivar og Herman Huitfeldt i årene 1898-1900. Et storslagent bypalè i franskpreget nyrennessanse, planlagt for stor selskapelighet. Huitfeldtbrødrene var store forretningsmenn i skog, gruver og og mye annet og ville skaffe seg et hus med to leiligheter når de skulle bygge Kjøpmannsgata 14. Axel Guldahl var arkitekt og murmester Cristian Cristensen satte opp huset. Ivar bodde i 1. etasje, men da broren flyttet til København, flyttet han opp til 2. etasje hvor Trondheims mest berømte balkong finnes. Det var på denne balkongen avdøde konsul Ivar Huitfeldt talte til folket som sto pakkende tett i Kjøpmannsgata. Han talte om sakførerne i Trondheim, som etter hans mening hadde for mye og si i bankenes styrer.

Bygningen ble tatt i bruk av tyskerne under krigen.

1. mai 1959 ble eiendommen kjøpt av jernbaneorganisasjonene for kr. 375 000,-. Siden har den vært "Jernbanefolkets Hus" fram til november 2009, da vi tok over sammen med Trond Brekke.