FORNYING AV INNGANGSPARTI

Verftgt 4
30.10.2014

I kundeundersøkelsen for 2013 fikk Koteng tilbakemeldinger på at et representativt og hyggelig inngangsparti er viktig for leietakerne. I løpet av året som har gått har vi derfor gjennomført en oppgradering av innganger på flere eiendommer; Strindfjordveien 1, Klæbuveien 194, Carl Johansgt 3, Kjøpmannsgata 40 og Verftsgt 4. Vi har satt fokus på ryddighet og det er malt vegger flere steder. Kolasjene her viser før og etter bilder, med bidrag fra Rom til Rom, Fargerhaug & Olstad, SG Galleri og L1 Design