Vi har kjøpt Travbanen

2014.10.02 Travbanen2
03.10.2014

Koteng Bolig AS har sammen med Anton Jenssen & Co og Sparebank1 SMN, kjøpt Travbanen. Den er på 123 dekar og skal omreguleres til boligformål. Dette vil bli et byutviklingsprosjekt på linje med Grilstad Marina, om ikke i den størrelsesorden.  Plan- og reguleringsprosesser vil starte så snart som mulig og vi regner med at rundt 2030 vil det være en ny bydel ferdig.