Østre Rosten 100 | Rosten << | >>

1.1 Østre Rosten 1002

Østre Rosten 100 ligger i et godt etablert lager og logistikkområde. God tilgjengelighet via E6.

Bygget er et kombinert kontor og lagerbygg bygd av oss for Tradeway i 2008.