Kotengrusken

Kotengrusken
03.09.2012

TrondheimsRusken er et initiativ fra Trondheim kommune og City Management opprettet høsten 2010. Prosjektet har som formål å oppnå et renere Trondheim gjennom at byens innbyggere tar eierskap og ansvar, samt bidra til å involvere og øke engasjementet hos private- og næringsdrivende aktører i søppelreduserende arbeid. trondheimsrusken.no.

Kotengrusken ville også i år bidra.  Torsdag 26. april stilte vi 30 mann sterk for å rydde skråningen i Kjøpmannsgata. Grilstad Marina var også med. Herbert Klein ble så inspirert da han så oss igang, at  han hentet riva. Aisuma, som også har glede av en fin skråning, spanderte forfriskninger når jobben var gjort. Ser ut som City Management lykkes i å øke engasjementet!!