Vi søker anleggsleder/byggeleder tømrerfag bolig

Til stillingsannonse tømrer 2

Koteng Jenssen AS er et boligutviklingsselskap som jobber med flere store og spennende utbyggingsprosjekter i Trondheim. Som boligutvikler er vi opptatt av «å bygge en by vi kan være stolte av i 100 år». Vi skal utvikle flere spennende boligprosjekter, som vil være med på å skape nye bydeler i Trondheim i årene fremover. Til sammen skal vi bygge ca. 3000 boliger for ca. 10MRD, fordelt på Grilstad Marina, Leangenbukta (Haakon VIIs gate 14) og Leangen (Tungaveien 1). Våre prosjekter gjennomføres som delte entrepriser. 

Vi søker en anleggsleder/byggeleder med erfaring fra drift av byggeplasser. Ditt hovedansvar vil være oppfølging av tømrerfaget, koordinering av tekniske fag, innredningsarbeider, i tillegg til oppfølging av tilstøtende fag som maler, blikkenslager, murer etc. Du må også ha kjennskap til øvrige fag i byggeprosessen som grunn- og betongfaget.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølgingsansvar for byggeprosjektet over bakken, herunder tømrerarbeider, koordinering av tekniske fag og tilstøtende fag som nevnt over.
 • Fremdriftsoppfølging
 • Påse at entreprisene utføres til den kvalitet og pris som er forutsatt
 • Koordinering og oppfølging av underentreprenører og leverandører
 • Følge opp HMS på byggeplassen
 • Utarbeide tilbudsforespørsler og foreta innkjøp i samarbeid med prosjektleder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som bygningsingeniør, fagskoleingeniør eller tilsvarende
 • Relevant praktisk erfaring vil kompensere for formell utdanning
 • Erfaring fra boligbygging er en fordel
 • Gode teoretiske og praktiske evner innen byggteknikk, og god forståelse av ulike fag i byggeprosessen
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å håndtere flere prosjekter
 •  Tilpasningsdyktig med evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Forstår viktigheten av HMS og KS arbeid

Personlige egenskaper

 • Kvalitetsbevisst med blikk for helheten
 • Løsningsorientert og med samarbeidsevner
 • Beslutningsdyktig med stor gjennomføringsevne
 • Redelig og tillitsskapende
 • Evne til å motivere og skape arbeidsglede

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe i et team som har det artig på jobb
 • Et svært godt arbeidsmiljø og en spennende arbeidsplass
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og en variert arbeidshverdag
 • Alle våre prosjekter er i Trondheimsområdet
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontakt: Du kan sende søknad til soknad@koteng.no innen 24.02.2021
Kontaktpersoner:
Frode Reinaas – Utbyggingssjef – 928 04 347 / Ola Eivind Knutsen – Prosjektleder – 928 51 490