Blogg

Trinn for trinn i Villa Granbakken - Tapeter

28-20220322_085909743_iOS

I de vakre og herskapelige stuene i Villa Granbakken er det lag på lag med gamle tapeter. Vi har prøvd å finne de eldste, originale tapetene, da vi har lyst til å gjenskape den opprinnelige, finstemte paletten. Dette spesielt siden originalmalingen på karmer, lister og dører er intakt. Vi har skilt lagene med tapet fra hverandre ved å løse opp limet med celluloselim. Dette har vi fått hjelp til av Gjenbygg Bygningsrestaurering og Lina Jernberg...

Les mer  

mar 29 2022

Trinn for trinn i Villa Granbakken - Etterisolering

01 20220208_071028853_iOS-w

For å imøtekomme dagens krav til komfort og bærekraftig energiforbruk, må vi så langt det er mulig oppgradere isoleringsevnen. På gamle hus blir dette en avveining mellom bevaring og estetikk på den ene siden, og oppgradering mot dagens standard på den andre siden. Først og fremst isolerer man tak og gulv og stopper trekken ved overganger, men her er det også store utsatte veggflater. I Villa Granbakken er det mulig å etterisolere fra utsiden ...

Les mer  

feb 09 2022

Trinn for trinn i Villa Granbakken – Restaurere vinduer

06 20211129_112536397_w

Det er mange vakre og ulike vinduer i Villa Granbakken. Gamle vinduer (1896) har ofte god kvalitet og rammen er laget av utvalgt tremateriale. Vi ønsker derfor å restaurere disse. Til å gjøre denne jobben har vi valgt Gjenbygg AS. Iakob Sømme og Lina Jernberg er tradisjonshåndverkere med lang erfaring med bygningsvern og kunnskap langt utover vindusrestaurering.Vindusrammene er originale, men noen av glassene er skiftet ut. Der det er mulig ta...

Les mer  

nov 30 2021

Trinn for trinn i Villa Granbakken - Mulighetsrommet

01 20210929_113414788_iOS-w

Før vi går i gang med en større rehabilitering, må vi orientere oss på mange områder. Hva kan huset brukes til? Hva skal bevares og hva kan endres? Det er viktig å tilegne seg kunnskap, slik at en kjenner verdien av det eksisterende. Vi må også kunne kjenne igjen godt håndverk og gode materialer, når vi ser dem. Konsultere antikvariske myndigheter om muligheter En forutsetning for å ta vare på gamle verneverdige hus er å sikre at de fortsatt k...

Les mer  

nov 10 2021

Trinn for trinn i Villa Granbakken - Nytt tak

20210812_064052979_iOS kopi

Nytt tak Taksteinen på Villa Granbakken var råtten og måtte skiftes ut. I løpet av våren og sommeren har vi både revet og bygd opp igjen. Det er Mesterblikk AS ved byggeleder Arnfinn Berg, som utfører hele jobben. Over det gamle taktroet av tømmermannspanel har vi lagt OSB-plater før asfaltpapp. Her var det lite råte, så overraskende lite treverk måtte skiftes ut. Hele taket er nå lektet ut og klart for steinlegging, - totalt ca. 500 m2. Det e...

Les mer  

aug 20 2021

Klikk videre for eldre innlegg