Blogg

Nei til krav om 15% egenkapital ved kjøp av bolig

Vignett Ivar
Foto: Adresseavisen

Norge har en enestående økonomisk posisjon i forhold til andre land vi sammenligner oss med. Dette har ført til sterk kjøpekraft og lav rente, som igjen gir mange mulighet til å kjøpe bolig til en høyere pris enn man kunne tidligere. Behovet for å innføre tiltak for å senke lånemuligheten/-villigheten er forståelig. En side effekt av dette tiltaket er at det reduserer etterspørselen etter bolig, som igjen reduserer produksjonen av nye boliger,...

Les mer  

mar 24 2015

Positiv bruk av ledige lokaler

1 Amnesty

Amnesty International arrangerer i disse dager Menneskerettighetsuke her i Trondheim. Uka er fylt med en rekke spennende aktiviteter og arrangementer. Se program her.

Les mer  

mar 05 2015

Trondheim Maritime Senter

1 Trondheim Maritime Senter

Byggingen av Trondheim Maritime Senter er i gang! Prosjektet hadde litt startproblemer etter store funn av bygningsrester fra gamle Dora i grunnen. Det ble funnet en tre meter tykk betong vegg i bakken som måtte fjernes før prosjektet kunne fortsette for fullt igjen.

Les mer  

mar 01 2015

Klikk videre for eldre innlegg