Jarleveien << | >>

Hovebilde Jarleveien

Koteng Bolig og samarbeidende grunneiere; Clausen & Keller AS, Viktoria AS og Gjevik Eiendom AS/Nordic Estate skal bygge inntil 400 boliger i Jarleveien/Ladeveien. Boligområdet blir en del av Lilleby som skal omformes fra industriområde til en urban bydel med bymessig boligbebyggelse.

Planområdet ligger i utkanten av Lillebyområdet, i forlengelse av Lademoen. Den sentrale beliggenheten, med umiddelbar nærhet til kollektivanlegg, og gangavstand til Midtbyen, Nedre Elvehavn og Lade gjør området spesielt godt egnet til urbane leiligheter og alternative boformer.

Planforslaget er utarbeidet av arkitektkontoret PIR II, og legger vekt på sydvendte grønne gårdsrom med private hager. Fasader i første etasje skal tilføre liv i gaten med innganger til trappehus, snarveger til grønne gårdsrom, publikumsrettede funksjoner samt fellesfunksjoner for beboerne i området.

Reguleringsplan for prosjektet sluttbehandles i sommer.