Sommergården | Midtbyen << | >>

1.1 Sommergården


Ledige lokaler i en svært kjent bygård i bybildet, sentralt beliggende på Torvet. Også kalt Sommergården eller Svaneapoteket, etter apoteket som har holdt til her siden 1835. Består av forgården Kongensgt. 14B og bakgården Sommerveita 3. Gården er fredet og er blitt rehabilitert i samarbeid med fylkesantikvar i løpet av 2010-11.

Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker holder til i sæpregede lokaler i 2. etasje. Nor-contact Sport og Apotek 1 holder til i 1. etg.

Historie

Otto Sommer eide denne eiendommen fra 1770 og i 1774 rev han det gamle våningshuset på tomten, og begynte i 1775 oppføringen av Sommergården. Da Sommer døde i 1792, tok enken Hanna Meincke over og hadde den fram til sin død i 1832 (104 år gammel). Gården ble solgt til apoteker Christian Fredrik Møllenrop som eide Svaneapoteket, byens andre apotek. Svaneapoteket flyttet hit i 1835 etter en ombygging, hvor det siden har hatt tilhold. Gården tilhørte de forskjellige apotekerne fram til i 1970, da den ble overtatt av Trondhejms Sparebank. De ville rive og bygge nytt, men møtte heftig motstand, og solgte til Norges samemisjon. Gården hadde opprinnelig seteritak og midtgavl, som ble fjernet ved ombyggingen i 1835. Vinduene fikk sin nåværende empireform og inngangsporten med svanen kom på plass. Gården hadde opprinnelig en gjennomgående midtgang med en stor stue på hver side. Dagligstuen var prydet med nå ødelagte tapeter med sener fra Josefs historie, Det var også en stor ombygging her i 1935-36 v. ark. Erling Gjone, da gulvene i første etasje ble senket, og man rev den høye trappen til Kongensgt. Gården ble modernisert innvendig i 1973.
Sommerveita er oppkalt etter apoteker Otto Sommer. Veita er en rest av Middelalderens Øvre Almenning. Gården er bygd som bakgården til Sommergården og var formelt en del av,og har felles historie med Kongensgate 14.b,  men ble eget matrikkelnr. i 1973. 1977 var det en betydelig ombygging i bakgården ved arkitektkontoret Lien og Risan. Gården ble fredet 29.07 1983. Sammen med EC Dahls Eiendom tok vi over 1. august 2007.