Olav Tryggvasonsgt. 51 | Midtbyen << | >>

Olav Tryggvasonsgate 51


På den lille tomtebiten nedenfor svømmehallen i krysset Olav Tryggvasons gate/Prinsens gate ble Olavsbuen ferdigstilt sommeren 2009. En fin teglsteinsbygning som fint binder sammen eksisterende, uensartet bebyggelse. Prosjektet kjøpte vi av av Karl Johan Kopreitan i 2008. Her holder bl.a. OSSU AS til og  Manpower  i 3 etasjer.