Investering og forvaltning av næringseiendom. Kontor, produksjon, lager og butikklokaler. Eiendomsportefølje: 236.000m². Total leieinntekt på 159.mill. Eiendommene eies helt eller delvis av Ivar Koteng. Vårt verdigrunnlag skal være basert på arbeidsglede, ærlighet, konkurranseevne og kunnskapsbasert utvikling.

Nettstedet er sist oppdatert 16.10.2017